Camera ithink sử dụng được trên PC, Laptop, iPhone, iPad và các điện thoại sử dụng hệ điều hành Android và hệ điều hành Trung Quốc.

Phần mềm sử dụng cho Camera ithink phiên bản Việt hóa: Netsee

Link download phiên bản Mobile (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netsee.cam&hl=vi&gl=US

 

Link download phiên bản dùng cho IOS : https://apps.apple.com/vn/app/netsee/id1188936651?l=vi

 

 

Menu
escort eskişehir - mersin escort